6. kārta

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļā uzsāktas ESF projekta mācības pieaugušajiem

Sākot ar 08.09.2021., ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6. kārtas ietvaros Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļā ir uzsāktas mācības pieaugušajiem digitālo prasmju paaugstināšanai.  


Mācības ir uzsāktas studiju kursā “Fotogrāfiju apstrāde ar Adobe Photoshop” un studiju modulī “Animācija”,  kā arī pavisam drīz - 20.09.2021. - mācības sāksies studiju modulī “Signāli un sistēmas skaņu mākslā”. Kopumā mācības visās trīs izglītības programmās uzsāks 89 pieaugušie.


Ievērojot projekta nosacījumus, mācības notiek tikai attālināti, izmantojot MS Teams vai Zoom platformas. 


Šajā projekta kārtā Mūžizglītības nodaļā pieprasītākais bijis studiju modulis “Animācija”, tāpat salīdzinoši liela interese ir bijusi arī par studiju kursu “Fotogrāfiju apstrāde ar Adobe Photoshop”.


Plānots, ka mācības ESF projekta pēdējai grupai noslēgsies 22.12.2021.


Par projektu:


ES fondu pieaugušo izglītības projektu Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro.


Vairāk: www.macibaspieaugusajiem.lv