Aktualitātes

Ievads programmēšanā, izmantojot programmēšanas valodu JAVA

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma


Stundu skaits: 42 stundas.


Mērķauditorija: vispārējās izglītības iestāžu pedagogi, kuri strādā ar dažādu spēju līmeņu izglītojamiem pamata un vidējās izglītības posmā (6.-12. klašu vecumposmā), kā arī interešu izglītības pedagogi; vēlamas (bet ne obligātas) priekšzināšanas programmēšanā.


Dalības maksa: 123 EUR, t.sk. PVN 21%. Dalības maksu būs iespēja maksāt pa daļām.


Norises laiks un vieta: 13.06.2022.-21.11.2022. no plkst. 16:00 līdz 17:30, tiešsaistes platformā Zoom.

 

Programmas saturs:


 • Algoritmi, algoritmu izstrādes praktikums;
 • Programmas struktūra; vienkārša datu izvade;
 • Mainīgie un darbības ar tiem; 
 • Datu ievade un izvade;
 • Lineāru programmu sastādīšanas praktikums;
 • Matemātiskās funkcijas, nejaušo skaitļu ģenerators;
 • Zarošanās operatori, to mācīšanas metodika; sazarotu programmu izstrādes praktikums;
 • Cikli, to mācīšanas metodika; ciklisku programmu izstrādes praktikums;
 • Kombinētu programmu izstrāde;
 • Viendimensiju masīvi, darbs ar tiem;
 • Divdimensiju masīvi, darbs ar tiem;
 • Struktūras, to izmantošana;
 • Mācību sasniegumu vērtēšana.

Programmas direktors: Dzintars Tomsons, Mg.sc.comp., Liepājas Universitātes Dabas un inženierzinātņu fakultātes lektors.  


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides izglītību.


Kontaktpersona: Līga Apenīte, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv, tālr.: 202 34301