Aktualitātes

Kursi "Speciālās zināšanas bērnu tiesību aizsardzības jomā" notiks 6.11.2021.

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma


Stundu skaits: 8 stundas


Dalības maksa: 36 EUR, t.sk. PVN 21%.


Mērķauditorija: vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogi (ieskaitot pirmsskolas, speciālās, sociālās vai pedagoģiskās korekcijas iestādes).


Īstenošanas forma: tiešsaiste.


Programmas saturs:

  • Bērnu tiesību aizsardzības sistēma, normatīvie akti bērnu tiesību aizsardzības jomā.
  • Starptautisko tiesību aktu piemērošana bērnu tiesību aizsardzībā.
  • Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi.
  • Vardarbība pret bērnu, tās veidi un pazīmes; vardarbība bērna ģimenē.
  • Starpinstitucionālā sadarbība bērnu tiesību aizsardzības nodrošināšanā.
  • Principi, veidojot saskarsmi ar bērnu.
  • Nepilngadīgais kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā un administratīvo pārkāpumu procesā.

Kontaktpersona: Viktorija Ņikitina

                                 E-pasts: viktorija.nikitina@liepu.lv

                                 Tālrunis: 29326676