Aktualitātes

LiepU Mūžizglītības nodaļa piedāvā apgūt vairākas programmas Datorikā

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa 2021. gada pavasarī piedāvā apgūt vairākas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas Datorikā:


Kontaktpersona: Līga Apenīte, liga.apenite@liepu.lv


Pieteikšanās, aizpildot anketu: https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem


Nodarbību sākums: 2021. gada pavasaris (pēc grupu nokomplektēšanās).


Nodarbības tiks īstenotas attālināti, izmantojot datorprogrammu Zoom (pa vienai 90 minūšu nodarbībai darbdienu pēcpusdienās/vakaros). Patstāvīgā darba materiāli kursu dalībniekiem būs pieejami Moodle vidē.