Aktualitātes

Mūžizglītības nodaļā no 2021. gada 21. oktobra darbs notiek attālināti

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" un Ministra kabineta 2021.gada 28.septembra noteikumiem Nr.662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, no 2021.gada 21.oktobra Liepājas Universitātē augstākās izglītības studiju programmu apguve, pieaugušo profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošana notiek attālināti līdz 2021.gada 15.novembrim. 

Mūžizglītības nodaļas darbinieku kontakti: 

Vadītāja Ilma Neimane ilma.neimane@liepu.lv, 29421950

Metodiķe Ieva Lika ieva.lika@liepu.lv, 28777311

Projektu vadītāja Līga Apenīte liga.apenite@liepu.lv, tālr. 20234301

Projektu koordinatore Viktorija Ņikitina viktorija.nikitina@liepu.lv, tālr. 29326676