Birkas "publiskā runa" pakalpojumi

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma Stundu skaits: 14 stundas. Dalības maksa: 70 EUR, t.sk. PVN 21%. Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu pedagogi un citi interesenti. Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā ie...
Dalīties: