Birkas "rakstīšanas traucējumi" pakalpojumi

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma Stundu skaits: 12 stundas. Dalības maksa: 70 EUR, t.sk. PVN 21%. Mērķauditorija: speciālās izglītības pedagogi - skolotāji logopēdi, kuri strādā pamatizglītības 1.- 4. klasē un pirmssko...
Dalīties: