Programmas 72 stundas un +

Pedagogu tālākizglītības programma Stundu skaits: 80 stundas. Dalības maksa: 240 EUR. Mērķauditorija: skolotāji, kuriem ir tiesības strādāt pamatskolā vai vidusskolā. Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14. Programmas apra...
Dalīties:
Stundu skaits: 72 stundas. Dalības maksa: 240 EUR. Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu pedagogi, profesionālās izglītības pedagogi, prakšu vadītāji vai citas personas, kurām ir augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozar...
Dalīties:
Pedagogu profesionālās pilnveides programma Stundu skaits: 160 stundas. Dalības maksa: 732 EUR. Mērķauditorija: vispārējās izglītības pedagogi, izņemot pirmsskolas pedagogus, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 – “Noteikumi par p...
Dalīties:
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmaStundu skaits: 160 stundas. Dalības maksa: 497 EUR. Mērķauditorija: pedagogi, kuri ir ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par ...
Dalīties:
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma Stundu skaits: 240 stundas. Dalības maksa: 582 EUR. Mērķauditorija: vispārējās izglītības pedagogi, kuri ir ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta not...
Dalīties:
1 2