Programmas 72 stundas un +

Pedagogu tālākizglītības programma Stundu skaits: 80 stundas. Dalības maksa: 240 EUR (cena spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam). Mērķauditorija: skolotāji, kuriem ir tiesības strādāt pamatskolā vai vidusskolā. Norises vieta: Liepāja, Liepāja...
Dalīties:
Stundu skaits: 72 stundas. Dalības maksa: 240 EUR (cena spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam). Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu pedagogi, profesionālās izglītības pedagogi, prakšu vadītāji vai citas personas, kurām ir augstākā izglītība mācīb...
Dalīties:
Pedagogu profesionālās pilnveides programma Stundu skaits: 160 stundas. Dalības maksa: 732 EUR (cena spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam). Mērķauditorija: vispārējās izglītības pedagogi, izņemot pirmsskolas pedagogus, saskaņā ar Ministru kabine...
Dalīties:
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmaStundu skaits: 160 stundas. Dalības maksa: 497 EUR (cena spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam). Mērķauditorija: pedagogi, kuri ir ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību atbilstoši 11.09.2018. Ministru k...
Dalīties:
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma Stundu skaits: 240 stundas. Dalības maksa: 582 EUR (cena spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam). Mērķauditorija: vispārējās izglītības pedagogi, kuri ir ieguvuši augstāko pedagoģisko izglīt...
Dalīties:
1 2