Programmas 72 stundas un +

Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē

Pedagogu tālākizglītības programma


Stundu skaits: 72 stundas.


Dalības maksa: 240 EUR (cena spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam).


Mērķauditorija: vispārējo pirmsskolas izglītības programmu (0101 1111; 0101 0121), kurās iekļauti izglītojamie ar garīgās attīstības traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, valodas traucējumiem, dzirdes traucējumiem, jauktiem attīstības traucējumiem, pirmsskolas izglītības skolotāji; speciālo pirmsskolas izglītības programmu (0101 5211; 0101 5221; 0101 5511; 0101 5521; 0101 5611; 0101 5621; 0101 5711; 0101 5721; 0101 5811; 0101 5821; 0101 5911; 0101 5921) pirmsskolas izglītības skolotāji bez speciālā pedagoga kvalifikācijas; sākumskolas skolotāji.


Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.


Programmas apraksts: bērnu agrīnās attīstības novērtēšana, speciālo vajadzību atpazīšana pedagoģiskajā procesā. Pirmsskolas vecuma bērnu ar speciālām vajadzībām psiholoģiskais raksturojums, pedagogu un vecāku sadarbības modeļi. Pedagoģiskā darba paņēmieni ar bērniem ar izziņas darbības traucējumiem, ar dzirdes traucējumiem, ar valodas traucējumiem, ar uzvedības un saskarsmes traucējumiem. Individuālās pieejas nodrošinājums iekļaujošās izglītības kontekstā. Alternatīvie pedagoģiskā darba modeļi un paņēmieni bērniem ar dažādiem attīstības traucējumiem.


Plānotie rezultāti:

  • izpratne par speciālās izglītības kā iekļaujošās izglītības nozīmi pirmsskolas izglītības iestādē un turpmākajā cilvēka dzīvē;
  • prasme novērtēt nepieciešamību organizēt pedagoģisko procesu atbilstoši speciālās pedagoģijas nosacījumiem;
  • zināšanas par dažādiem speciālo vajadzību veidiem un iespējām meklēt atbilstošus atbalsta speciālistus, kā arī tos ieteikt bērnu ar speciālām vajadzībām vecākiem;
  • prasme novērtēt personīgā pedagoģiskā darba rezultātus ar bērniem ar speciālām vajadzībām, tos analizēt.

Programmas vadītāja: Gundega Tomele, Mg.sc.educ., LiepU PSDF lektore, studiju programmas Logopēdija direktore.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegti sertifikāti. 


Kontaktpersona: Ieva Lika

                                 E-pasts: ieva.lika@liepu.lv

                                 Tālrunis: 20234301