Programmas līdz 72 stundām

Aktualitātes latviešu valodas mācības saturā

Pedagogu tālākizglītības programma


Stundu skaits: 30 stundas.


Dalības maksa: 102 EUR, t.sk. PVN 21% (cena spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam).


Mērķauditorija: vispārējās un profesionālās izglītības latviešu valodas un literatūras skolotāji.


Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.


Programmas apraksts: programma paredzēta jaunu un arī pieredzējušu latviešu valodas un literatūras skolotāju profesionālās kompetences pilnveidei, informējot par latviešu valodas mācību satura jautājumiem. Kursa programma veidota, balstoties uz novitātēm valodniecībā, kur plānots arī skolotājus iepazīstināt ar jaunākajiem zinātniskajiem un metodiskajiem materiāliem – monogrāfijām, turpinājumizdevumiem, CD, interneta vietnēm.


Programmas vadītāja: Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes profesore, Dr. paed. Diāna Laiveniece.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības.


Kontaktpersona: Ieva Lika

                                 E-pasts: ieva.lika@liepu.lv

                                 Tālrunis: 20234301