Programmas līdz 72 stundām

Bērnu un pusaudžu emocionālās audzināšanas kopsakarības

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma


Stundu skaits: 8 stundas.


Dalības maksa: 32 EUR, t.sk. PVN 21% (cena spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam).


Mērķauditorija: sociālie pedagogi, pamatizglītības pedagogi (5.-9.klasei), skolotāji logopēdi, pedagoga palīgi, interešu izglītības skolotāji, speciālās izglītības skolotāji/speciālie pedagogi.


Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.


Programmas apraksts: nodarbību ciklā tiek akcentētas tēmas, kuras saistītas ar izpratni par temperamentu, emocionālo piesaisti, pašvērtējumu, emociju pašregulāciju un citiem audzināšanas aspektiem, kas balstīti uz empīriskiem pētījumiem, informāciju par izglītojamo attīstību un audzināšanas principiem. Pārejot no bērnības uz agrīnās jaunības vecumposmu vai "agrajiem tīņa gadiem", dažkārt veidojas uzvedības opozīcija kā ģimenē, tā ārpus tās, kas saistīta ar pubertāti un bērnu sociālo attīstību. Lai veidotos stabilāka izpratne komunikācijā ar pusaudzi, mazinot konfliktējošās situācijas, būtiski ir pedagogiem nostiprināt zināšanas bērnu emocionālajā piesaistē, saskarsmē, disciplinēšanā un problēmu risināšanā, pilnveidojot audzināšanas kompetences.


Programmas vadītāja: Ērika Gintere skolas un ģimenes psiholoģe, Mg.psysc., Mg.sc.educ., LiepU VSZF lektore.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības.


Kontaktpersona: Ieva Lika

                                 E-pasts: ieva.lika@liepu.lv

                                 Tālrunis: 20234301