Programmas līdz 72 stundām

Krievu valodas (svešvalodas) skolotāju profesionālo un pedagoģisko kompetenču pilnveide (12 stundas)

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma


Stundu skaits: 12 stundas.


Dalības maksa: 48 EUR, t.sk. PVN 21% (cena spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam).


Mērķauditorija: krievu valodas kā svešvalodas pamatskolas un vidusskolas skolotāji.


Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.


Programmas apraksts: programmas saturs nodrošinās metodisko atbalstu skolotājiem obligātā satura īstenošanai mācību procesā. Nodarbībās tiek piedāvāti konkrēti paņēmieni un ierosinājumi. Tiek akcentētas arī inovatīvas mācību metodes krievu valodas kā svešvalodas apguvē, kas ir piemērotas skolēnu vecumposma īpatnībām, zināšanas līmenim un interesēm. Šo metožu izmantošana paaugstina mācīšanas motivāciju un kā arī „vēlēšanos iestatīties komunicēšanas procesā”.


Programmas vadītāja: Marina Novika, Dr. paed.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības.


Kontaktpersona: Ieva Lika

                                 E-pasts: ieva.lika@liepu.lv

                                 Tālrunis: 28777311