Programmas līdz 72 stundām

Pirmsskolēna (5- 6 gadi) un sākumskolēna lasītprasme: veidošanās, attīstība, problēmas

Profesionālās pilnveides izglītības programma


Stundu skaits : 24 ak. stundas.


Dalības maksa: 66 EUR t.sk. PVN 21%.


Mērķauditorija: Pirmsskolas, sākumskolas skolotāji un skolotāji – logopēdi.


Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.


Programmas apraksts: programma paredzēta pirmsskolas un sākumskolas skolotāju un skolotāju-logopēdu profesionālās kompetences pilnveidei. Tās apguves laikā tiks skaidroti mācību procesa pamatnosacījumi, lai veiksmīgāk veidotos un attīstītos bērnu lasītprasme. Kursu programma veidota, lai sistēmiski aplūkotu lasītprasmes apguves, pilnveides procesu jaunāko, pētījumos balstīto, atziņu kontekstā, kā arī analizētu iespējamos problēmjautājumus.


Programmas saturs:

Lasītprasmes jēdziens– vispārīgs raksturojums;

Lasītprasmes attīstības process – vispārīgs raksturojums;

Lasītprasmes apguve pirmsskolēna vecumposma kontekstā;

Lasītprasmes apguve sākumskolēna vecumposma kontekstā;

Lasītprasmes apguves grūtības un lasīšanas traucējumi;

Lasīšanas traucējumu korekcija;

Noslēguma seminārs „Lasītprasmes apguves aktuāli jautājumi”.


Programmas vadītājs: Andris Krieķis, Mg.paed., skolotājs, LiepU lektors.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības par profesionālās pilnveides izglītību.


Kontaktpersona: Viktorija Ņikitina

                                 E-pasts: viktorija.nikitina@liepu.lv

                                 Tālrunis: 29326676