Programmas līdz 72 stundām

Publiskā runa un mūsdienu tehnoloģijas

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma


Stundu skaits: 14 stundas.


Dalības maksa: 70 EUR, t.sk. PVN 21% (cena spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam).


Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu pedagogi un citi interesenti.


Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.


Programmas apraksts: programmā paredzēts aktualizēt zināšanas par publiskās runas prasmju apguves pamattēmām (retorisko kanonu), skatot uzstāšanos kā komplicētu darbību kopumu, kurā nozīmīga loma ir mūsdienu tehnoloģiju izmantojumam informācijas vizualizēšanā. Lekciju un praktisko nodarbību formā tiks pilnveidotas zināšanas un oratora pieredze vizuālo prezentāciju mērķtiecīgā sagatavošanā un lietošanā.


Programmas vadītāja: Sandra Okuņeva, Mg. philol.lektore.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības.


KontaktpersonaIeva Lika

                                 E-pasts: ieva.lika@liepu.lv

                                 Tālrunis: 20234301