Programmas līdz 72 stundām

Zinātniski pētnieciskais darbs vidusskolā

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma


Stundu skaits: 36 stundas


Dalības maksa: 130 EUR, t.sk. PVN 21%LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 123,50 EUR, t.sk. PVN 21%.


Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu pedagogi (9.-12. kl.)


Norises vieta: attālināti.


Programmas apraksts: programmā tiek aplūkoti  zinātniskās pētniecības jautājumi, kas  nodrošina prasmi uzrakstīt zinātniski pētniecisku darbu, izmantojot terminoloģiju, noformējuma prasības atbilstoši VISC vadlīnijām.

Programmas mērķis: nostiprināt un pilnveidot teorētiskās zināšanas un prasmes zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanā un vadīšanā, sekmēt pedagogu un skolēnu motivāciju, interesi par pētniecisko un radošo procesu.

Plānotie rezultāti (iegūtās un pilnveidotās kompetences): ir apgūtas teorētiskās un praktiskās zināšanas, prasmes zinātniski pētniecisko darbu rakstīšanā, vadīšanā, prezentēšanā  darbā ar vidusskolēniem.

Programmas vadītāja: Linda Zulmane, Mg. philol., Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes lektore.

Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības.


Kontaktpersona: Ieva Lika

                                E-pasts: ieva.lika@liepu.lv

                                Tālrunis: 28777311