Valodas

Spāņu valoda 2022. gada pavasarī Liepājas Universitātē

!! Kursa pamatvaloda ir angļu.

Cena: 180 eiro (t.sk. PVN), t.i. 90 eiro mēnesī.

Mērķauditorija: vecumā no 18 gadiem, kurus interesē spāņu valodas un kultūras apguve, kā arī komunikācijas pamatprasmju attīstīšana.

    Kursu mērķis ir apgūt spāņu kultūru, tradīcijas un mentalitāti. Praktiskās nodarbības plānotas, sasaistot ikdienas tēmas ar lietišķās leksikas apguvi. Nodarbības tiek organizētas pēc mūsdienīgām valodu mācīšanas metodēm, uzsvaru liekot uz starpkultūru saiknēm caur lomu spēlēm un autentisku situāciju modelēšanu. Vārdu krājuma paplašināšanai nodarbības tiek papildinātas ar īpašiem tekstiem un literāro materiālu – dzejoļiem un novelēm, kā arī dziesmām un citiem oriģinālelementiem no kultūras.

A1- Iesācēju kurss

No 2. maija līdz 29. jūnijam

Programmas mērķis ir:

-veidot pirmo iespaidu par spāņu valodu;

-nodrošināt rīkus pamata komunikācijai un izpratnei ikdienas situācijās;

- dot iespēju uzzināt par spāņu kultūru tās elementārajos aspektos.

 

Lektore: M. Gloria Pascual Torres gloriapascualtorres@gmail.com. No Dienvidspānijas, šobrīd dzīvo Liepājā, kur savu dzimto valodu pasniedz kopš 2020. gada.

Kontaktpersona Liepājas Universitātē: Mūžizglītības nodaļas projektu koordinatore Viktorija Ņikitina, tālr.: 29326676, e-pasts: viktorija.nikitina@liepu.lv.