Valodas

Vācu valoda B1 līmenis

Personas attīstības pilnveides programma


Stundu skaits: 48 stundas.


Dalības maksa: 180 EUR, t.sk. PVN 21%.


Mērķauditorija: dalībnieki ar A 2 līmeņa priekšzināšanām, sākumskolas izglītības skolotāji, pamatizglītības skolotāji, kuru kvalifikācija nav vācu valodas skolotājs.


Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.


Programmas apraksts: programmas mērķis ir sniegt praktiskās zināšanas vācu valodā B1 līmenī mērķtiecīgi izvēlētu leksisku un gramatisku tēmu ietvaros un starpkultūru kontekstā. Paredzēts attīstīt runas un klausīšanās prasmes, paplašināt zināšanas leksikā un gramatikā, uzlabojot spējas komunicēt vācu valodā ikdienas un lietišķās situācijās. B1 vispārējās vācu valodas kurss ir integrēta programma skolēniem, studentiem un pieaugušajiem, kuri vācu valodu mācās kā svešvalodu un vēlas iegūt B1 kritērijiem atbilstošas zināšanas; B1 līmenis dod iespējas turpināt valodu mācības B2 līmeņa sasniegšanai, kas ļauj strādāt par vācu valodas skolotāju sākumskolas un vispārējās pamatizglītības programmās.


Plānotie rezultāti:

  • Spēs uztvert galveno saturu skaidrā un literāri pareizā runā;
  • Lasot sapratīs vienkāršus tekstus par konkrētām, arī abstraktām tēmām;
  • Spēs piedalīties ar sadzīvi saistītās ikdienas sarunās, pamatojot savu viedokli un izsakot priekšlikumus;
  • Būs gatavs pārstāstīt notikumus savā dzīvē pagātnes formā (arī filmu, grāmatu u.c. Saturu);
  • Varēs aprakstīt savus nākotnes nodomus, plānus, uzdevumus;
  • Spēs uzrakstīt tekstu par sev interesējošu tēmu (vēstule, domraksts, apsveikums u.c.).

Programmas vadītāja: Rūta Ķemere, Mg. Philol., Dr.paed.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības.


Kontaktpersona: Viktorija Ņikitina

                                 E-pasts: viktorija.nikitina@liepu.lv

                                 Tālrunis: 63429249