Valodas

Vācu valoda C1 līmenis

Personas attīstības pilnveides programma


Stundu skaits: 48 stundas.


Dalības maksa: 180 EUR, t.sk. PVN 21% (cena spēkā līdz 2022. gada 30. jūnijam).


Mērķauditorija: dalībnieki ar B 2 līmeņa priekšzināšanām, vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības skolotāji, tai skaitā vācu valodas skolotāji.


Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.


Programmas apraksts: programmas mērķis ir vācu valodas kompetences pilnveide mērķtiecīgi izvēlētu leksisku un gramatisku tēmu ietvaros un starpkultūru kontekstā, iepazīstot vācu valodā runājošo zemju kultūru un sabiedrības attīstības tendences. Paredzēts attīstīt runas un klausīšanās prasmes, paplašināt zināšanas leksikā un gramatikā, uzlabojot spējas komunicēt akadēmiskajā, profesionālajā un ikdienas valodas vidē. C 1 vispārējās vācu valodas kurss ir integrēta programma studentiem un pieaugušajiem, kas vācu valodu māca vai mācās kā svešvalodu, vēlas iegūt C1 kritērijiem atbilstošas zināšanas, paaugstināt kvalifikāciju un kompetenci vācu valodā.


Plānotie rezultāti:

  • Klausīšanās un lasīšanas rezultātā saprast garu un kompleksu tekstu saturu, atpazīstot idiomātisku valodas lietojumu;
  • Brīvi, skaidri un strukturēti izteikties, argumentēt un reaģēt uz argumentiem, efektīvi izmantojot valodu kā līdzekli savu sociālo, akadēmisko un profesionālo mērķu paušanai;
  • Efektīvi pielietot stilistiskos valodas līdzekļus savas domas izteikšanai mutvārdu un rakstu valodā.

Programmas vadītāja: Rūta Ķemere, Mg. Philol., Dr.paed.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības.


Kontaktpersona: Viktorija Ņikitina

                                E-pasts: viktorija.nikitina@liepu.lv

                                Tālrunis: 63429249