5. kārta

Biznesa ekonomika un tirgus pamati

22. septembrī atklāta pieteikšanās piektajai mācību kārtai Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). 

Pieteikšanās mācībām notiek no 22. septembra līdz 22. oktobrim.

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa šajā kārtā piedāvā iespēju apgūt profesionālās pilnveides izglītības programmu "Biznesa ekonomika un tirgus vadība" 160 stundu apmērā. 

Profesionālās pilnveides izglītības programmas saturs:

  • Izglītības procesā pilnveidot izglītojamo biznesa vadības prasmes, kas ļaus pilnvērtīgi piedalīties biznesa procesos, strādāt komandā un attīstīt savas profesionālās kompetences ekonomiski pamatotu biznesa un tirgus vadības lēmumu pieņemšanai. Izskaidroti:
  • Biznesa ekonomiskie pamatprincipi no materiālās un nemateriālās ražošanas viedokļa, resursu, izmaksu un bezzaudējumu pozīcijām;
  • Biznesa vadība no plānošanas, biznesa atbalsta instrumentu, radošuma un uzņēmuma funkcionēšanas procesa pozīcijām;
  • Tirgus vadības - mārketinga un sabiedrisko attiecību pamatjautājumi;
  • Darbs ar klientu, ietverot pieprasījumu ietekmējošos faktorus, psiholoģiskos aspektus un saskarsmes risinājumus;
  • Saimniekošanas juridiskie aspekti, darījumu un darba attiecības;
  • Cilvēkresursu vadības funkcijas, lēmumi un komandas darba pamatprincipi.
  • Rezultātā izglītojamie iegūst pamatfunkciju izpratni uzņēmumu darbībā, biznesa un tirgus vadības lēmumu pieņemšanai.

Prasības iepriekšējai izglītībai: vidējā izglītība. Izglītības programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un/vai pamatprasmes par attiecīgo tēmu.

Dokumenta nosaukums par izglītības programmas apguvi: apliecība.


Nodarbības vadīs zinoši un pieredzējuši lektori - Uldis Drišļuks, Diāna Līduma, Iveta Tumaščika, Astra Straume.


Mācību izmaksas - 40 eiro. 


Pieteikšanās mācībām norit tiešsaistē mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu jebkurā diennakts laikā.