Ārvalstu

No 2021. gada 27. aprīļa līdz 29. aprīlim Erasmus + projekta ietvaros “Transferring innovative adult educators practices”ietvaros (TIP ADULT) Nr.2019-1-LV01-KA204-060346 notika otrā mācību aktivitāte (LTTA). COVID-19 ierobežojumu dēļ pasākums bija virtuāls. Ak...
Dalīties:
No 16. līdz 18. decembrim Erasmus + projekta Tip Adult "Transferring innovative adult educators practices" (Nr. 2019-1-LV01-KA204-060346) ietvaros notika starptautiskās mācības pieaugušo izglītotājiem un iesaistītajiem pieaugušo izglītībā. Mācību tēma bija "Zi...
Dalīties:
Divas dienas, 5. un 6. novembrī, Liepājas Universitātē notika pirmā tikšanās Erasmus + projektā Tip Adult “Transferring innovative adult educators practices”. Vizītē bija ieradušies Mūžizglītības nodaļas stratēģiskie partneri no dažādām valstīm – T...
Dalīties: