Ārvalstu

No 2021. gada 27. aprīļa līdz 29. aprīlim Erasmus + projekta ietvaros “Transferring innovative adult educators practices”ietvaros (TIP ADULT) Nr. 2019-1-LV01-KA204-060346 notika otrā mācību aktivitāte (LTTA). COVID-19 ierobežojumu dēļ pasākums bija virtuāls. Aktivitātes t...
Dalīties:
No 16. līdz 18. decembrim Erasmus + projekta Tip Adult "Transferring innovative adult educators practices" (Nr. 2019-1-LV01-KA204-060346) ietvaros notika starptautiskās mācības pieaugušo izglītotājiem un iesaistītajiem pieaugušo izglītībā. Mācību tēma bija "Zināšanu vizualizē...
Dalīties:
Divas dienas, 5. un 6. novembrī, Liepājas Universitātē notika pirmā tikšanās Erasmus + projektā Tip Adult “Transferring innovative adult educators practices”. Vizītē bija ieradušies Mūžizglītības nodaļas stratēģiskie partneri no dažādām valstīm – Turcijas, Slovākijas, Aust...
Dalīties:
2IMINED projektu komanda, kuru pārstāv 6 valstis - Beļģija, Bulgārija, Itālija, Latvija, Lietuva, Rumānija – izveidoja e-platformu migis. eu. Tās galvenais mērķis ir palīdzēt imigrantiem veiksmīgāk integrēties uzņemošajā sabiedrībā.  Izglītības rīka unikalitāte - palīdz imigrant...
Dalīties: