Dienesta viesnīca

Liepājas Universitāte piedāvā iespēju izmantot dienesta viesnīcas pakalpojumus. Adrese: Liepāja, Ganību iela 36/48. Tālrunis: 24243933. Maksājumi:  Saskaņā ar 28. 05. 2018. Senāta lēmumu un noslēgto nomas līgumu, dienesta viesnīcu no 21. 08. 2018. apsaimnieko uzņēmums SIA “O. A...
Dalīties: