Klausītāji

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā ikvienam interesentam, kuram ir vidējā vai augstākā izglītība un vēlme apgūt interesējošus vai karjerai nepieciešamus studiju kursus, apmeklēt Liepājas Universitātes pamatstudiju un maģistrantūras pilna vai nepilna laika studiju kursus klausītāja statusā.


2024. gada PAVASARA semestra lekciju saraksts pieejams šeit.

Reģistrācija studiju kursiem klausītāja statusā 2023./2024. studiju gada PAVASARA semestrim notiks no 29.01.2024. līdz 16.02.2024.

Persona var reģistrēties:

  • pamatstudiju kursu apguvei, ja ir iegūta vidējā izglītība;
  • maģistra studiju kursu apguvei, ja ir iegūta bakalaura/ tai pielīdzināta izglītība


Pieteikšanās studiju kursiem/ studiju moduļiem notiek Mūžizglītības nodaļā ne vēlāk kā nedēļu pirms semestra sākuma.


Mūžizglītības nodaļa nepieciešamības gadījumā konsultē interesentus par studiju kursu/ studiju moduļu apguves nosacījumiem klausītāja statusā.


Kad esat izvēlējies studiju kursu/ studiju moduļu, sazinieties ar Mūžizglītības nodaļu, lai noskaidrotu vai attiecīgais studiju kurss/ studiju modulis ir ieplānots tuvākajā semestrī.


Lai pieteiktos atsevišķu studiju kursu/ studiju moduļu apguvei, pretendentam jāaizpilda zemāk esošā anketa.


Pēc pieteikuma saskaņošanas ar fakultāti, pretendents veic reģistrācijas maksu 10 eiro apmērā (informācija par maksājumu veikšanu šeit) un slēdz līgumu par studiju kursa apgūšanu.


Kredītpunkta cena:
  • Bakalaura līmeņa studijām no 45.00 EUR par 1 KRP.
  • Maģistra līmeņa studijām no 50.00 EUR par 1 KRP.


Maksu par studiju kursa priekšmeta apguvi aprēķina, reizinot kredītpunktu skaitu ar maksu par vienu kredītpunktu. Lai noskaidrotu precīzi izvēlētā studiju kursa/ studiju moduļa maksu vai kredītpunkta cenu, sazinieties ar Mūžizglītības nodaļu.


Kad studiju kurss/ studiju modulis ir apgūts un veiksmīgi nokārtots gala pārbaudījums, Mūžizglītības nodaļa izsniedz apliecību saskaņā ar Augstskolas likumā noteiktajām prasībām.