Programmas 72 stundas un +

Pedagogu tālākizglītības programma Stundu skaits: 80 stundas. Dalības maksa: 259 EUR. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 246,05 EUR. Mērķauditorija: skolotāji, kuriem ir tiesības strādāt pamatskolā vai vidusskolā. Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universit...
Dalīties:
Stundu skaits: 72 stundas. Dalības maksa: 259 EUR. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 246,05 EUR. Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu pedagogi, profesionālās izglītības pedagogi, prakšu vadītāji vai citas personas, kurām ir augstākā izglītība mācību pr...
Dalīties:
Pedagogu profesionālās pilnveides programma Stundu skaits: 160 stundas. Dalības maksa: 790 EUR. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 750,50 EUR. Mērķauditorija: vispārējās izglītības pedagogi, izņemot pirmsskolas pedagogus, saskaņā ar Ministru kabineta noteiku...
Dalīties:
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmaStundu skaits: 160 stundas. Dalības maksa: 537 EUR. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 510,15 EUR. Mērķauditorija: pedagogi, kuri ir ieguvuši augstāko pedagoģisko izglītību atbilstoši 11. 09. 2018. Ministru k...
Dalīties:
1 2