Par mums

Mūžizglītības attīstības sākums Liepājas Universitātē rodams jau 1994. gadā, kad uz Neklātienes nodaļas bāzes tika izveidots Pieaugušo izglītības centrs, vēlāk pārdēvēts par Pieaugušo izglītības nodaļu (PIN), ar mērķi veicināt personības pilnveidošanos, tās adaptāciju pastāvīgi mainīgajā vidē, nodrošināt iespējas mācīties saskaņā ar personības vajadzībām, attīstot demokrātiju un tautas garīgo un veselības potenciālu. Tā kā 2009.gadā nepilna laika studiju organizēšana un pārraudzība, kas līdz tam bija PIN pārraudzībā, tika nodota fakultātēm, tad nodaļas nosaukums tika mainīts uz Mūžizglītības nodaļu (MIN).


Liepājas Universitātē mūžizglītību formālās un neformālās izglītības veidā īsteno Mūžizglītības nodaļa. Liepājas Universitātes mūžizglītības politika ir orientēta uz personības interešu un vajadzību realizēšanu, kas saistīta ar uzņēmību, nodarbinātību, aktīvu pilsonību un sociālo iekļaušanos. Lai iesaistītos mūžizglītības politikas veidošanas procesā valsts un starptautiskā mērogā, kā arī, lai piesaistītu dažādu projektu finansējumu, Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa darbojas kā biedrs Latvijas Pieaugušo izglītības apvienībā un Latvijas augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācijā.


Mūžizglītības nodaļa seko līdzi mūžizglītības aktualitātēm Eiropā. MIN piedalās starptautiskos projektos, kas ļauj dalīties ar savu pieredzi un apgūt jaunas iemaņas pieaugušo izglītošanā.  Ir pieredze projektos, kas saistīti ar migrantiem, valodas apguvi, dažādām metodēm darbā ar pieaugušajiem. 

Kontakti

LiepU Mūžizglītības nodaļa

Lielā ielā 14, Liepājā, 428 telpa (4. stāvs)
tālr: 202 34301

Ilma Neimane

vadītāja

Lielā ielā 14, Liepājā, 439. telpa
tālr: 634 07750

Līga Apenīte

projektu vadītāja

Lielā ielā 14, Liepājā, 428. telpa

Viktorija Ņikitina

projekta koordinatore

Lielā ielā 14, Liepājā, 428. telpa
tālr: 634 29249

Ieva Lika

metodiķe

Lielā ielā 14, Liepājā, 428. telpa
tālr: 634 25477