Par mums

Mūžizglītības attīstības sākums Liepājas Universitātē rodams jau 1994. gadā, kad uz Neklātienes nodaļas bāzes tika izveidots Pieaugušo izglītības centrs, vēlāk pārdēvēts par Pieaugušo izglītības nodaļu (PIN), ar mērķi veicināt personības pilnveidošanos, tās adaptāciju pastāvīgi mainīgajā vidē, nodrošināt iespējas mācīties saskaņā ar personības vajadzībām, attīstot demokrātiju un tautas garīgo un veselības potenciālu. Tā kā 2009.gadā nepilna laika studiju organizēšana un pārraudzība, kas līdz tam bija PIN pārraudzībā, tika nodota fakultātēm, tad nodaļas nosaukums tika mainīts uz Mūžizglītības nodaļu (MIN).


Liepājas Universitātē mūžizglītību formālās un neformālās izglītības veidā īsteno Mūžizglītības nodaļa. Liepājas Universitātes mūžizglītības politika ir orientēta uz personības interešu un vajadzību realizēšanu, kas saistīta ar uzņēmību, nodarbinātību, aktīvu pilsonību un sociālo iekļaušanos. Lai iesaistītos mūžizglītības politikas veidošanas procesā valsts un starptautiskā mērogā, kā arī, lai piesaistītu dažādu projektu finansējumu, Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa darbojas kā biedrs Latvijas Pieaugušo izglītības apvienībā un Latvijas augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācijā.


Mūžizglītības nodaļa seko līdzi mūžizglītības aktualitātēm Eiropā. MIN piedalās starptautiskos projektos, kas ļauj dalīties ar savu pieredzi un apgūt jaunas iemaņas pieaugušo izglītošanā.  Ir pieredze projektos, kas saistīti ar migrantiem, valodas apguvi, dažādām metodēm darbā ar pieaugušajiem. 


Kārtība mūžizglītības (tālākizglītības un interešu izglītības) kursu/semināru izveidei un īstenošanai Liepājas Universitātē

Kontakti

Ilma Neimane

vadītāja

Lielā ielā 14, Liepājā, 439. telpa
tālr: 634 07750
mob.nr.: 294 21950

Viktorija Jākobsone

speciālists mūžizglītības un projektu jautājumos

Lielā ielā 14, Liepājā, 428. telpa
tālr: 634 29249
mob.nr.: 293 26676

Ieva Lika

speciālists mūžizglītības un iepirkumu jautājumos

Lielā ielā 14, Liepājā, 428. telpa
tālr: 634 25477
mob.nr.: 287 77311