Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība

Lieliska iespēja iegūt jaunas vai papildināt jau esošās datorzinības bez maksas!Mācībām varat pieteikties, ja Jūs esat:nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumunodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izg...
Dalīties:
Piedāvājam apgūt datorzinību programmas BEZ MAKSAS!Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību ar kuponu metodi. Pasākuma mērķis: veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to k...
Dalīties:
Datu izgūšanas pamati ar Microsoft SQL, 80 akadēmiskās stundasMērķis: sniegt pamatzināšanas un izpratni par datu bāzēm, datu bāzes vadības sistēmu darbības pamatprincipiem, datu bāzes projektēšana pamatprincipiem un SQL valodas pamatiem. Iegūt pamatprasmes datu bāzu pārvaldīb...
Dalīties:
Datorprasmes darbā ar Microsoft Office 365, 120 akadēmiskās stundasMērķis:  apgūt padziļinātas prasmes un iemaņas par visām pamattēmām, kuras ir nepieciešamas, lai saprastu, kā strādā dators un kā strādāt ar datoru, lai veiktu darbā nepieciešamos uzdevumus, apstrādātu informā...
Dalīties:
Fotogrāfiju apstrāde ar digitālo rīku Adobe Photoshop, 80 akadēmiskās stundasMērķis un izdevumi: Iepazīt un veidot dziļāku izpratni par datorgrafikas daudzveidību un izpausmēm mūsdienu dizainā. Apgūt datorgrafikas jēdzienus, pārzināt datorgrafikas veidus un to izmantošan...
Dalīties:
1 2