Aktualitātes

RADOŠAIS ZĪMĒŠANAS PRAKTIKUMS – tās ir vismaz 3 stundas radošas un iedvesmojošas atmosfēras, kur profesionālas mākslinieces Guntas Krastiņas vadībā Jūs radīsiet savu gleznu un saņemsiet neaizmirstamas emocijas. Praktikumā būs iespēja dalībniekiem r...
Dalīties:
8., 9. janvārī uzsāksim datorikas programmas pedagogiem.Mācības notiks attālināti, Zoom.Piedāvājam divas datorikas programmas: Datorika 1.-6. klašu skolotājiem, 160 stundasDatorika (vispārējās pamatizglītības pakāpe), 240 stundasPlašāka informācija: ieva.lika...
Dalīties:

Pakalpojumi

RADOŠAIS ZĪMĒŠANAS PRAKTIKUMS – tās ir vismaz 3 stundas radošas un iedvesmojošas atmosfēras, kur profesionālas mākslinieces Guntas Krastiņas vadībā Jūs radīsiet savu gleznu un saņemsiet neaizmirstamas emocijas. Praktikumā būs iespēja dalībniekiem r...
Dalīties:

Projekti

Piedāvājam apgūt datorzinību programmas BEZ MAKSAS!Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību ar kuponu metodi.Pasākuma mērķis: veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidoša...
Dalīties: