Aktualitātes

Jauna grupa plānota 2024. gada rudenī!Profesionālās pilnveides izglītības programma. Stundu skaits: 320 stundas. Dalības maksa: 923,00 EUR. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 876,85 EUR. Maksājumu var veikt 4 daļās. Mērķauditorija: visi interesenti bez...
Dalīties:

Pakalpojumi

Jauna grupa plānota 2024. gada rudenī!Profesionālās pilnveides izglītības programma. Stundu skaits: 320 stundas. Dalības maksa: 923,00 EUR. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 876,85 EUR. Maksājumu var veikt 4 daļās. Mērķauditorija: visi interesenti bez...
Dalīties:
Stundu skaits: 72 stundas.Pieteikumu pieņemšana aprīļa grupai ir noslēgusies.Nākamās grupas plānotais sākums: 2024. gada rudens. Dalības maksa: 259 EUR. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 246,05 EUR. Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu pedag...
Dalīties:

Projekti

Piedāvājam apgūt datorzinību programmas BEZ MAKSAS!Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību ar kuponu metodi.Pasākuma mērķis: veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidoša...
Dalīties: