Aktualitātes

Stundu skaits: 72 stundas. Plānotais programmas sākums: 2023. gada novembris/ decembris Dalības maksa: 259 EUR. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 246,05 EUR. Mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu pedagogi, profesionālās izglītības pedagogi, prakšu vadītāji vai citas p...
Dalīties:
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmaPlānotais programmas sākums: 2023. gada decembrisStundu skaits: 160 stundas. Dalības maksa: 537 EUR. LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 510,15 EUR. Mērķauditorija: pedagogi, kuri ir ieguvuši augstāko pedagoģis...
Dalīties:
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmaPlānotais programmas sākums: 2023. gada decembris Stundu skaits: 240 stundas. Dalības maksa: 629 EUR.  LIZDA biedriem cena ar atlaidi - 597,55 EUR. Mērķauditorija: vispārējās izglītības pedagogi, kuri ir ieg...
Dalīties:
1 2 3 4 ... 16