Aktualitātes

Priekšzināšanas cikla apmeklētājiem nav nepieciešamas, jābūt vienīgi vēlmei radoši izpausties un smelties jaunas, pozitīvas emocijas no mākslas radīšanas prieka! 2022. gada 29.janvārī - Abstrakcija Semināra-praktikuma ietvaros katrs dalībnieks va...
Dalīties:
Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa 2022. gadā piedāvā apgūt šādas pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas Datorikā:“Algoritmu veidošanas un programmēšanas pamati vizuālās programmēšanas vidē Scratch” (32 stundas, 98 eiro), p...
Dalīties:
Plānotais īstenošanas laiks - 2022. gada ziema/pavasaris. Profesionālās pilnveides izglītības programma. Stundu skaits: 320 stundas. Dalības maksa: 855 EUR. Mērķauditorija: visi interesenti bez augstākās sporta izglītības, ar vidējo izglītību, b...
Dalīties:
1 2 3 4 5 6 7 8 9