Maksāšana

Informācija maksājuma veikšanai par izziņu

Mūžizglītības nodaļas (MIN) izziņas sagatavošana ir maksas pakalpojums: 2,00 eiro par izziņu.


Rekvizīti, veicot maksājumu bezskaidras naudas norēķinu veidā Liepājas Universitātes kontā:


Liepājas Universitāte

Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
PVN reģ.Nr.: LV90000036859
Banka: Swedbank AS
Swift kods: HABALV22

Konta nr. LV60HABA0551055056040


Veicot maksājumu, jānorāda: "Par MIN izziņu, kursu dalībnieka vārds, uzvārds”.


Maksājumu var veikt arī grāmatvedībā, norādot, ka maksājiet par MIN izziņu (Liepājas Universitāte, Liepāja, Lielā iela 14, 217. kabinets, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 15:30, pusdienas pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00, piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 12:00). 


Izziņa tiks sagatavota 3 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas.


Informācija maksājuma veikšanai par kursiem


Liepājas Universitāte

Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
PVN reģ.Nr.: LV90000036859
Banka: Swedbank AS
Swift kods: HABALV22

Konta nr. LV60HABA0551055056040


Veicot maksājumu, jānorāda: "Par kursiem, kursu dalībnieka vārds, uzvārds, kursa nosaukums, pedagogiem lūgums norādīt, vai maksājiet par A vai B programmu, līguma nr.".Informācija maksājuma veikšanai par semināriem


Liepājas Universitāte

Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
PVN reģ.Nr.: LV90000036859
Banka: Swedbank AS
Swift kods: HABALV22

Konta nr. LV60HABA0551055056040


Veicot maksājumu, jānorāda: "Par semināru, kursu dalībnieka vārds, uzvārds".


Informācija maksājuma veikšanai studiju kursu Klausītājiem

Reģistrācijas maksa studiju kursa klausītājiem: 10 eiro.


Liepājas Universitāte

Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
PVN reģ.Nr.: LV90000036859
Banka: Swedbank AS
Swift kods: HABALV22

Konta nr. LV60HABA0551055056040


Veicot maksājumu, jānorāda: "Reģistrācijas maksa par studiju kursa klausītāju, klausītāja vārds, uzvārds”.


Informācija maksājuma veikšanai par MIN apliecības/sertifikāta dublikātu

Pakalpojuma cena par tālākizglītības kursa apliecības/sertifikāta vai dublikāta sagatavošanu - 2,00 eiro.


Liepājas Universitāte

Lielā iela 14, Liepāja, LV-3401
PVN reģ.Nr.: LV90000036859
Banka: Swedbank AS
Swift kods: HABALV22

Konta nr. LV60HABA0551055056040


Veicot maksājumu, jānorāda: "Par apliecības dublikātu, vārds, uzvārds".