Maksāšana

Informācija maksājuma veikšanai par izziņu

Mūžizglītības nodaļas (MIN) izziņas sagatavošana ir maksas pakalpojums: 1 eiro par izziņu.


Rekvizīti, veicot maksājumu bezskaidras naudas norēķinu veidā Liepājas Universitātes kontā:


Liepājas Universitāte

PVN reģ. nr. LV90000036859

Valsts kase, kods TRELLV22

Konta nr. LV45TREL9150190000000


Veicot maksājumu, jānorāda: "21379 KK par MIN izziņu, kursu dalībnieka vārds, uzvārds”.


Maksājumu var veikt arī grāmatvedībā, norādot, ka maksājiet par MIN izziņu (Liepājas Universitāte, Liepāja, Lielā iela 14, 217. kabinets, darba dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 15:30, pusdienas pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst. 13:00, piektdienās un pirmssvētku dienās no plkst. 08:00 līdz plkst. 12:00). 


Izziņa tiks sagatavota 3 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas.


Informācija maksājuma veikšanai par kursiem

Liepājas Universitāte

PVN reģ. nr. LV90000036859

Valsts kase, kods TRELLV22

Konta nr. LV45TREL9150190000000


Veicot maksājumu, jānorāda: "21359 KK par kursiem, kursu dalībnieka vārds, uzvārds, kursa nosaukums, pedagogiem lūgums norādīt, vai maksājiet par A vai B programmu, līguma nr.".Informācija maksājuma veikšanai par semināriem

Liepājas Universitāte

PVN reģ. nr. LV90000036859

Valsts kase, kods TRELLV22

Konta nr. LV45TREL9150190000000


Veicot maksājumu, jānorāda: "21490 KK par semināru, kursu dalībnieka vārds, uzvārds".


Informācija maksājuma veikšanai studiju kursu Klausītājiem

Reģistrācijas maksa studiju kursa klausītājiem: 10 eiro.


Liepājas Universitāte

PVN reģ. nr. LV90000036859

Valsts kase, kods TRELLV22

Konta nr. LV45TREL9150190000000


Veicot maksājumu, jānorāda: "21379 KK reģistrācijas maksa par studiju kursa klausītāju, klausītāja vārds, uzvārds”.