6. kārta

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļā noslēdzas ESF projekta 6.kārtas mācības pieaugušajiem

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļā laika periodā no 2021.gada 29.novembra līdz 2021. gada 22.decembrim noslēdzās ESF projekta  Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 6.kārtas mācības pieaugušajiem.


Šajā projekta kārtā Liepājas Universitātē Mūžizglītības nodaļā mācības tika īstenotas studiju kursā “Fotogrāfiju apstrāde ar Adobe Photoshop” (80 stundas), studiju modulī “Signāli un sistēmas skaņu mākslā”  (160 stundas)  un  studiju modulī “Animācija” (160 stundas), no kuriem pieprasītākais, vērtējot uzņemto mācību dalībnieku un izglītības programmu apguvušo skaitu bija studiju modulis “Animācija”.


Ievērojot projekta 6.kārtas nosacījumus, mācības Mūžizglītības nodaļā notika tikai attālināti, nodarbības organizējot MS Teams platformā, tādējādi dodot iespēju Liepājas Universitātes studiju kursus un studiju moduļus apgūt nodarbinātajiem visā Latvijā.


Studiju moduļa “Animācija” dalībniece Daina Šteinerte-Kalniņa pēc moduļa apguves stāsta: “Paldies Liepājas Universitātei un tās lektorēm: Diānai Mikanovai, Ievai Vīksnei un Gundegai Strautmanei par vērtīgajiem kursiem. Es esmu māksliniece un mākslas pedagoģe. Kursos pieteicos, lai pilnveidotu un sakārtotu pašmācībā iegūtās zināšanas par animāciju. Mani pārsteidza kursu ietilpīgais saturs un labi organizētais un pacietīgais pedagogu darbs. Zināju, ka būs daudz jāapgūst, bet negaidīju, ka tik daudz iemācīšos! Mācībās ieguvu labi strukturētu un daudzpusīgu informāciju gan par vēsturi, gan arī varēju praktiski izmēģināt galvenos virzienus un tehnikas ar lektoru atbalstu un uzraudzību, kā arī ļoti radoši brīvi izpausties. Kopā ar nodarbību video ierakstiem ieguvu arī vērtīgus palīgmateriālus, kuros vēlāk atskatīties.   Mana darbība ir ļoti starpdisciplināra un šie daudzveidīgie, bagātīgie kursi man ļoti palīdzēja izpratnē kā šīs dažādās tehnikas savienot vienotā animācijas darbā. Iegūtās zināšanas plānoju izmantot, gan pedagoģiskajā darbā, gan profesionāli. Un jau kursa ietvaros īstenoju nelielu fragmentiņu no sava sena sapņa – nenotikušās izrādes koncepta pārnesums animācijā. Ceru turpināt šo savu konceptu pārnest pilnībā.”


Studiju moduļa “Animācija” dalībniece Anna Kanska pēc mācībām stāsta: Mans mērķis bija tehniski apgūt animācijas programmas, lai varētu šīs prasmes lietot savos radošajos projektos, kā arī darbā - strādāju ar video montāžu un dizainu. Programma bija daudz plašāka, nekā es gaidīju, papildus programmu apguvei, mēs mācījāmies arī animācijas vēsturi, dažādas tehnikas, pamatprincipus, apskaņošanu. Bija interesanti būt daļai no grupas, kurā ir cilvēki no dažādām nozarēm, ar un bez priekšzināšanām. 


Mācības bija ļoti intensīvas, gandrīz katru nedēļu bija mājas darbs jaunā tehnikā, kas piespieda iedziļināties lekcijā apgūtajā. Man ļoti patika pedagogu pozitīvā attieksme un novērtējumi un tas, ka netika pārlieku kritizēts neviens darbs, tika doti padomi un paskaidrota tehnika, bet netika ierobežotas un kritizētas mūsu idejas izpildei, jo motivācija dalībniekiem atšķīrās - citi vēlējās taisīt animācijas bērniem, citi veidoja mākslas darbus un citi (kā es) ir motivēti apgūt animāciju kā reklāmas/mārketinga materiālu”.


Studiju kursu "Fotogrāfiju apstrāde ar Adobe Photoshop" apguvusī Agnija Šileiko dalās ar saviem iespaidiem pēc izglītības programmas apguves: "Mans mērķis, uzsākot studiju kursu, bija apgūt Photoshop pamatus, lai saprastu, ko nozīmē slāņi, kā tos lietot, kā lietot populārākos rīkus un kādi knifi ir jāpatur prātā, ko arī mācību noslēgumā izdevās sasniegt. Tā pat studiju kursa laikā apguvu mazliet teorijas par attēlu veidiem, lai saprastu, ar kādiem attēliem strādā Photoshop un ko var vai nevar izdarīt. Mācības es vērtēju ļoti pozitīvi, jo ieguvu daudz pamata zināšanu (un arī apjausmu, ka iemācīties lietot Photoshop profesionāli var tikai ar pieredzi). Patika lektores Ilvas Magazeinas prezentēšanas stils, bija pietiekami lēni un saprotami un strukturēti, varēja uzdot jautājumus un lektore vienmēr palīdzēja. Visvairāk patika, ka lektore Ilva Magazeina rādīja dažādas radošas idejas, kā ko var izmainīt vai, piemēram, uztaisīt savu reklāmas plakātu, izmainīt acu krāsu utt. Pašreiz savas iegūtās zināšanas nepielietoju profesionālajā darbībā, bet priekš manis šī bija lieliska iespēja iemācīties pamatus, veidot dažādas dāvanas un kas zina, varbūt es satrenēšos tik daudz, ka nākotnē mainīšu darba profilu uz attēlu apstrādi ar Photoshop."


Kopumā ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”  6.kārtā Liepājas Universitātē tika īstenotas piecas grupas, un mācības šajās grupās pabeidza un apliecības par izglītības programmas apguvi ieguva 68 nodarbinātās personas.


Līdz šim Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa mācības ir īstenojusi trīs ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” kārtās. Iepriekšējās projekta kārtās (2. un 4. kārtā) LiepU Mūžizglītības nodaļa organizēja mācības neformālajās izglītības programmās.


ES fondu pieaugušo izglītības projektu Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro.


 

Vairāk: www.macibaspieaugusajiem.lv