7. kārta

Sākas mācības ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtā

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļā 2022. gada 5. aprīli ES fondu projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas ietvaros sāksies mācības pieaugušajiem.


Šajā kārtā mācības Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļā notiks profesionālās pilnveides izglītības programmā „Biznesa ekonomika un tirgus vadība” (160 stundas), studiju kursā “Biznesa plāna izstrāde” (80 stundas) un studiju kursā “Projektu izstrāde un vadība” (80 stundas).


Tiek prognozēts, ka mācības visās trīs izglītības programmās uzsāks 41 pieaugušais, kopumā 3 mācību grupās. Visās šajās mācību grupās mācības notiks attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu MS Teams pie Liepājas Universitātes pieredzējušiem lektoriem – Ulda Drišļuka, Astras Straumes un Diānas Līdumas.


Plānots, ka ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 7. kārtas mācības Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas pēdējai grupai noslēgsies 2022. gada 28. jūnijā.


Par projektu:


ES fondu pieaugušo izglītības projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro.


Vairāk: www.macibaspieaugusajiem.lv