7. kārta

Piesakies mācībām pieaugušajiem ES fondu projektā Liepājas Universitātē

2022. gada 27. janvārī atklāta jaunā pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Pieteikšanās ilgs līdz 2022.gada 24. februārim tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Par projektu:

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro. Projekta īstenotājs ir Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, izglītības iestādēm un Nodarbinātības valsts aģentūru.

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļā var pieteikties šādām profesionālās kompetences pilnveides iespējām:

Nozare Uzņēmējdarbība, finanšu, grāmatvedības un administrēšana (vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, komerczinības)

1.       Profesionālās pilnveides izglītības programma Biznesa ekonomika un tirgus vadība (160 stundas). Studiju kursa aprakstu skat. zemāk pievienotājās datnēs.

2.       Studiju kurss Biznesa plāna izstrāde (80 stundas). Studiju kursa aprakstu skat. zemāk pievienotājās datnēs.

3.       Studiju kurss Projektu izstrāde un vadība (80 stundas). Studiju kursa aprakstu skat. zemāk pievienotājās datnēs.

Nozare Elektronisko un optisko iekārtu ražošana, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

4.       Studiju kurss Sensori (80 stundas). Studiju kursa aprakstu skat. zemāk pievienotājās datnēs.

5.       Studiju kurss Robotu vadība (80 stundas). Studiju kursa aprakstu skat. zemāk pievienotājās datnēs.

6.       Studiju kurss Mākoņdatošanas projekts (80 stundas). Studiju kursa aprakstu skat. zemāk pievienotājās datnēs.

7.       Studiju modulis Lietu internets (160 stundas). Studiju kursa aprakstu skat. zemāk pievienotājās datnēs.

Nozare Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības

8.       Studiju kurss Viedie materiāli (80 stundas). Studiju kursa aprakstu skat. zemāk pievienotājās datnēs.

9.       Studiju modulis Konstruēšanas pamati (160 stundas). Studiju kursa aprakstu skat. zemāk pievienotājās datnēs.

10.   Studiju modulis Ražošanas tehnoloģijas (240 stundas). Studiju kursa aprakstu skat. zemāk pievienotājās datnēs.

 

Kontaktpersona Liepājas Universitātē: Mūžizglītības nodaļas projektu koordinatore Viktorija Ņikitina, tālr.: 29326676, e-pasts: viktorija.nikitina@liepu.lv

Pievienotās datnes