Aktualitātes

Aicinām pedagogus apgūt kursus “Programmēšanas valodas Python3 pamati” (18 akad. stundas)

Dalības maksa: 50 Euro.


Norises laiks: 2021. gada pavasaris (pēc grupas komplektācijas).


Kursu norise: tiešsaistē.


Mērķauditorija: Vispārējās izglītības iestāžu pedagogi, kuri strādā ar dažādu spēju līmeņu izglītojamiem pamata un vidējās izglītības posmā (6.-12. klašu vecumposmā), kā arī interešu izglītības pedagogi.


Programmas saturs: 


 • Ievads programmēšanas valodā Python Darba vide, norādes uz materiāliem patstāvīgai padziļinātai valodas apguvei, pirmās programmas sastādīšana, lineāra algoritma īstenošana, datu ievade un izvade, datu tipu pārveide.
 • Nosacījumi un cikli programmēšanas valodā Python Sazarošanās (if...then, un if...then…else), cikli ar paramtetri (for…), cikli ar nosacījumu (while…).
 • “Bruņurupuča grafikas” elementi Vienkāršu zīmējumu veidošana, izmantojot Turtle bibliotēkas funkcijas; simetrisku figūru zīmēšana, izmantojot cikla operatorus.
 • Datu ievade no faila Vienkāršas programmas piemērs; zīmējuma veidošana pēc failā ierakstītu punktu koordinātēm.
 • Darbs ar viendimensijas masīviem.
 • Darbs ar divdimensiju masīviem.
 • Interaktīvas animācijas veidošana, izmantojot Tkinter moduli.
 • Ievads programmēšanas valodā Python Darba vide, norādes uz materiāliem patstāvīgai padziļinātai valodas apguvei, pirmās programmas sastādīšana, lineāra algoritma īstenošana, datu ievade un izvade, datu tipu pārveide.
 • Nosacījumi un cikli programmēšanas valodā Python Sazarošanās (if...then, un if...then…else), cikli ar paramtetri (for…), cikli ar nosacījumu (while…).
 • “Bruņurupuča grafikas” elementi Vienkāršu zīmējumu veidošana, izmantojot Turtle bibliotēkas funkcijas; simetrisku figūru zīmēšana, izmantojot cikla operatorus.
 • Datu ievade no faila Vienkāršas programmas piemērs; zīmējuma veidošana pēc failā ierakstītu punktu koordinātēm.
 • Darbs ar viendimensijas masīviem.
 • Darbs ar divdimensiju masīviem.
 • Interaktīvas animācijas veidošana, izmantojot Tkinter moduli.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības par pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas apgūšanu.


Pieteikšanās, aizpildot anketu: https://www.liepu.lv/lv/194/pieteiksanas-anketa-kursiem


Kontaktpersona: Līga Apenīte, e-pasts: liga.apenite@liepu.lv