Aktualitātes

Bezmaksas kursi literatūras skolotājiem

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru piedāvā bezmaksas kursus pamatskolas latviešu valodas un literatūras skolotājiem, kuri strādā 7. klasē un šogad sāks īstenot mācības latviski.


Programmas saturs:

Kursa dalībnieki iepazīsies ar aktuālajiem izglītības īstenošanas aspektiem, izceļot literatūras mācību priekšmeta pielāgošanas iespējas skolās, kuras līdz šim īstenojušas mazākumtautību izglītības programmu.


Kursa dalībnieki papildinās savu pieredzi ar metožu un metodisko paņēmienu piemēriem aktīvam, interesi raisošam darbam literatūras stundās lingvistiski neviendabīgā vidē.


Kursa dalībnieki izzinās mācību temata plānojumā aktuālos jautājumus, praktiski veidos viena temata plānu, demonstrējot prasmi pielāgot mācību saturu, mācību metodes un materiālu reālajai situācijai, īstenojot literatūras mācību programmu.


Kursa dalībnieki prezentēs patstāvīgi veidotu viena temata plānojumu un saņems atgriezenisko saiti par paveikto.


Pieteikšanās kursiem, aizpildot pieteikuma anketu: https://docs.google.com/forms/d/1HKHE12u8m26d-vuxemanRZs8Z9q0U7I91GH0RnthWSM/viewform?edit_requested=true


Dalībnieku skaits ir ierobežots! 


Mācības notiks Liepājā, Liepājas Universitātē

30. oktobris: 14:30-18:15. 221. auditorija

6. novembris: 14:30-18:15, 221. auditorija


Lektore: LĪga Šilova


Kontaktpersona: Anita Sniedze, anita.sniedze@valoda.lv, 26189195


Kursi tiek īstenoti un finansēti no valsts budžeta līdzekļiem un pedagogiem pieejami bez maksas.