Aktualitātes

Iespēja pedagogiem paplašināt savas iespējas, apgūstot studiju kursus klausītāja statusā

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā interesentiem, kam ir 3.līmeņa kvalifikācija vai Latvijas Amatniecības kameras piešķirta amatnieka kvalifikācija, vai augstākā pedagoģiskā izglītība un skolotāja kvalifikācija, vai augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē apgūt 2-6 KRP studiju kursu klausītāja statusā, lai varētu uzsākt veikt pedagoģisko darbību, vai mācīt papildus citu mācību priekšmetu vai moduli, lai varētu veikt citas specifiskas pedagoģiskās darbības (sociālais pedagogs izglītības iestādes vadītājs, vadītāja vietnieks un izglītības metodiķis).

Liepājas Universitātē ir iespēja apgūt studiju kursus  klausītāja statusā šādās Pedagoģijas un sociālā darba fakultātes studiju programmās/ studiju programmas Skolotājs moduļos:

·         Sākumizglītības skolotājs

·         Pirmsskolas skolotājs

·         Skolotājs (Sporta un deju skolotājs)

·         Skolotājs (Speciālās izglītības skolotājs bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem

·         Skolotājs (Mūzikas skolotājs)

·         Skolotājs (Pamatizglītības skolotājs)

·         Skolotājs (Latviešu valodas un literatūras skolotājs)

·         Skolotājs (Datorikas skolotājs)

·         Skolotājs (Matemātikas skolotājs)

·         Skolotājs (Angļu valodas skolotājs)

·         Skolotājs (Bioloģijas skolotājs)

·         Skolotājs (Dizaina un tehnoloģiju skolotājs)

Plašāka informācija par KLAUSĪTĀJA statusu šeit.

Lekciju saraksts pieejams šeit.

Katrs interesents tiek konsultēts individuāli, lai precizētu nepieciešamo studiju kursu vai moduli. 

Pieteikšanās studiju kursiem/studiju moduļiem (izņemot tālmācībā apgūstamiem kursiem) notiek Mūžizglītības nodaļā divu nedēļu laikā no semestra sākuma. 2022. pavasa semestra sākums 2022. gada 7. februārī. Aicinām pieteikties ne vēlāk kā līdz 2022. gada 18. februārim.


Kontaktpersona: Viktorija Ņikitina

                                 E-pasts: viktorija.nikitina@liepu.lv

                                 Tālrunis: 29326676 

Pievienotās datnes