Aktualitātes

Kārtība Covid-19 ierobežošanai LiepU

Ir apstiprināta Kārtība Covid-19 ierobežošanai Liepājas Universitātē. Ar to var iepazīties pievienotajā dokumentā.


Aicinām turpināt rūpīgi sekot līdzi savam veselības stāvoklim, ievērot distanci, regulāri mazgāt vai dezinficēt rokas, lietot mutes un deguna aizsegu, instalēt savos viedtālruņos aplikāciju “Apturi Covid”, un visus jautājumus, kurus ir nepieciešams risināt LiepU - organizēt elektroniski vai sazinoties pa tālruni ar konkrēto struktūrvienību.

Pievienotās datnes