Aktualitātes

LiepU Mūžizglītības nodaļa aicina izmantot iespēju – apgūt angļu valodu vai valsts valodu bez maksas!

LiepU Mūžizglītības nodaļa aicina izmantot iespēju – apgūt angļu valodu vai valsts valodu bez maksas!


Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi.

 

Ja Jūs esat:

  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu,
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes,
  • nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte, vai persona pēc pārejošas darbnespējas, kas nepārtraukti ilgusi vismaz četrus mēnešus,

 

tad Jūs varat NVA saņemt kuponu uz apmācību Liepājas Universitātē šādās programmās:

 

  • 69K_M - Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Lower Intermediate) 100 stundas.
  • 70K_M - Angļu valoda (ar priekšzināšanām) (Intermediate) 100 stundas.
  • 6aK_M - Valsts valoda – pamata līmeņa 2. pakāpe (A2) – 120 stundas.
 Mācību sākums jau februārī. Nodarbības notiks 2 reizes nedēļā darbdienās, 8 ak. stundas nedēļā, klātienē.

 Vairāk informācijas un pieteikšanās šeit: https://www.nva.gov.lv/lv/bezdarba-riskam-paklauto-personu-apmaciba-muzizglitiba

 Liepājas Universitātē kontaktpersona: Speciāliste mūžizglītības un projektu jautājumos Viktorija Jākobsone, tālr. 29326676, e-pasts: viktorija.jakobsone@liepu.lv.