Aktualitātes

Mūžizglītības nodaļa piedāvā apgūt studiju kursus klausītāja statusā

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā ikvienam interesentam, kuram ir vidējā vai augstākā izglītība un vēlme apgūt interesējošus vai karjerai nepieciešamus studiju kursus, apmeklēt Liepājas Universitātes pamatstudiju un maģistrantūras pilna vai nepilna laika studiju kursus klausītāja statusā 2024. gada pavasara semestrī.

Pieteikšanās studiju kursiem/studiju moduļiem notiek Mūžizglītības nodaļā divu nedēļu laikā no semestra sākuma, vai līdz attiecīgā studiju kursa/ moduļa īstenošanas nedēļai (studiju kursiem/ studiju moduļiem nepilna laika studijās, ieskaitot tālmācībā apgūstamos kursus pilna un nepilna laika studijās). 2024. gada pavasara semestra sākums 2024. gada 5. februārī. Aicinām pieteikties ne vēlāk kā līdz 2024. gada 16. februārim.

Persona var reģistrēties:

- pamatstudiju kursu apguvei studiju programmās, ja ir iegūta vidējā izglītība.

- maģistra studiju kursu apguvei studiju programmās, ja ir iegūta bakalaura/ tai pielīdzināta izglītība.

Lekciju saraksts pieejams šeit.

Plašāka informācija par KLAUSĪTĀJA statusu šeit.

Kontaktpersona: Viktorija Jākobsone

                                 E-pasts: viktorija.jakobsone@liepu.lv

                                 Tālrunis: 29326676

Pievienotās datnes