Aktualitātes

Mūžizglītības nodaļas darbs un mācības turpinās attālināti

Ņemot vērā izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, līdz 6. decembrim Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa pāriet uz attālinātu darbu – aicinām saziņai ar MIN izmantot tālruni vai e-pastu.


Dokumentus, ko nevar nosūtīt elektroniski, lūdzam ievietot Liepājas Universitātes foajē pie dežurantes kastītē ar uzrakstu Mūžizglītība. Izņēmuma gadījumos lūdzam sazināties ar atbildīgajiem darbiniekiem un pierakstīties apmeklējuma laikam individuāli. Visi Liepājas Universitātes darbinieku kontakti ir pieejami šeit https://www.liepu.lv/lv/kontakti


Mūžizglītības nodaļas darbinieku kontakti:


Vadītāja Ilma Neimane - tālr. 29421950 , ilma.neimane@liepu.lv

Projektu vadītāja Ieva Lika - tālr. 28777311, ieva.lika@liepu.lv

Projektu koordinatore Viktorija Ņikitina tālr. 29326676, viktorija.nikitina@liepu.lv


Mūžizglītības nodaļa un lektori turpina aktīvi darboties arī attālināti – gan Moodle vidē, gan izmantojot citus attālinātās mācīšanās rīkus!


7. novembrī noslēgušās divas datorikas programmas: "Datorika 1.-6. klašu skolotājiem" (160 stundas) un "Datorika (vispārējās pamatizglītības pakāpe)" (240 stundas), kā arī pedagogu profesionālās pilnveides programma "Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem)" (72 stundas), kuri tika organizēti Ventspilī.


21. novembrī noslēgsies pedagogu profesionālās pilnveides programma "Krievu valodas (kā svešvalodas) saturs un didaktika" (160 stundas), bet 28. novembrī noslēgsies pedagogu profesionālās pilnveides programma "Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem)" (72 stundas).


Novembrī turpinās mācības programmās "Agrīnās attīstības logopēdija  (bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam)", "Pedagoģija", "Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika", kā arī turpinās Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla profesionālās angļu valodas kursi (pateicoties Eiropas Sociālā fonda projekta “Liepājas Universitātes akadēmiskā personāla pilnveide stratēģiskās specializācijas jomās – dabas zinātnes, matemātika un informācijas tehnoloģijas, māksla, sociālās zinātnes, komerczinības un tiesības” (Nr. 8.2.2.0/18/A/021) finansiālam atbalstam).


MIN komanda pateicas par sadarbību, atbalstu, jaunām idejām un darba sparu mūsu programmu lektoriem!