Aktualitātes

Pedagogu profesionālās pilnveides programmu piedāvājums 2024. gada pavasarim

Jēgpilnu tekstu un atbilžu veidošanas stratēģijas jeb „tukšmuldēšanas” izskaušana

Stundu skaits: 6 stundas.

Dalības maksa: 27 EUR, t.sk. PVN 21%. (LIZDA biedriem 25,65 EUR)

Nodarbības laikā pievērsīsim uzmanību argumentācijai - faktiem un pierādījumiem. Skaidrosim, kas nosaka faktu un viedokļu stiprumu. Pievērsīsim uzmanību labas atbildes atslēgas elementiem gan runā, gan rakstos.

 

Precīza zinātniski pētnieciskā darba temata formulējums

Stundu skaits: 6 stundas.

Dalības maksa: 27 EUR, t.sk. PVN 21%. (LIZDA biedriem 25,65 EUR)

Nodarbības laikā tiks piedāvātas dažādas radošās domāšanas metodes, lai varētu kopā ar skolēnu nokļūt līdz konkrētai aktuālai pētījuma tēmai, kas rada pamatu tālākam darbam, mērķu un uzdevumu formulējumiem, pētījuma metožu izvēlei. Nodarbība tiek veidota uz skolotāju – dalībnieku praktisko darbošanos un iesaistīšanos procesā.

 

Diferenciācija un individualizācijas mācību procesā – efektīvi rīki to plānošanā

Stundu skaits: 6 stundas.

Dalības maksa: 27 EUR, t.sk. PVN 21%. (LIZDA biedriem 25,65 EUR)

Nodarbības laikā aplūkosim diferenciācijas un individualizācijas jēdzienu būtību. Skaidrosim, ar kādām metodēm var īstenot mācību diferenciāciju un individualizāciju. Apgūsim praktiskus rīkus, kā plānot individualizāciju un diferenciaāciju mācību stundā.

 

Kā efektīvi izplānot produktīvi mācību stundu (programma jaunajiem skolotājiem)

Stundu skaits: 6 stundas.

Dalības maksa: 27 EUR, t.sk. PVN 21%. (LIZDA biedriem 25,65 EUR)

Nodarbības laikā aplūkosim, ko nozīmē efektīva stunda, tās daļas un metodes. Kā nošķirt būtiskās zināšanas no nebūtiskām, bet ļoti interesantām (mazāk ir vairāk). Plānosim kā no standarta nonākt līdz mācību stundai.

 

Pilsoniskās un personības pilnveides audzināšanas pamatprincipi

Stundu skaits: 6 stundas.

Dalības maksa: 27 EUR, t.sk. PVN 21%. (LIZDA biedriem 25,65 EUR)

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma skolotājam piedāvā profesionālu atbalstu par pedagoģiskajā darbībā šobrīd aktuāliem jautājumiem, kas tiek apskatīti caur sadarbību, vērtībām, pedagoga personību, praktisku metožu lietojumu. Programmas tēmas ietver teoriju un praksi, kas balstīta pētījumos, pašpieredzē un pedagoģisko procesu vērojumos dažādās izglītības iestādēs un iepazīstoties ar metodisko materiālu klāstu.

 

Informācija: Speciāliste mūžizglītības un projektu jautājumos Viktorija Jākobsone

  tālrunis 29326676  vai rakstot e-pastu: viktorija.jakobsone@liepu.lv