Aktualitātes

Piedāvājam pedagogu profesionālas kompetences pilnveides kursus "Datorika" ar valsts budžeta finansējumu

Piedāvājam pedagogu profesionālas kompetences pilnveides kursus "Datorika" ar valsts budžeta finansējumu!


Programmas nosaukums: Mācību priekšmeta “Datorika” saturs un metodika vispārējā izglītībā.


Programmas apjoms: 160 akadēmiskās stundas. Lekcijas un semināri - 50% no kopējā stundu apjoma, praktiskie darbi - 50% no kopējā stundu apjoma.


Programmas mērķauditorija: vispārizglītojošo skolu mācību priekšmetu (vēlams dabaszinātņu vai matemātikas mācību priekšmetu) pedagogi.


Kursu apmeklējums: lai sekmīgi pabeigtu kursu un iegūtu sertifikātu, lekciju apmeklējumam jābūt vismaz 80% apjomā.


Programmas noslēgumā pārbaudes darbs – mācību projekts un tā prezentācija.


Programma notiks attālināti, MS Teams.


Programmas īstenošanas noslēgumā tiks izsniegts sertifikāts ar ierakstu par tiesībām mācīt datoriku vispārējā izglītībā.


Programmas satura galvenie bloki:

•    Datorikas mācību metodika - 32 stundas

•    Darbs ar teksta, izklājlapu un prezentāciju redaktoriem – 24 stundas

•    Datorgrafika un multimediji – 24 stundas

•    Vizuālā programmēšana programmēšanas valodā Scratch – 24 stundas

•    Vietņu izstrāde, izmantojot HTML, CSS, un JavaScript – 24 stundas

•    Tekstuālā programmēšana un automatizēta datu apstrāde programmēšanas valodā Python – 32 stundas