Aktualitātes

Pilnveidojam pedagogu tālākizglītības programmas

Esam uzsākuši vairāku pedagogu tālākizglītības programmu pilnveidi, lai varētu nodrošināt pedagogiem iegūt zināšanas, vadoties pēc jaunajām tendencēm izglītības jomā.


Pēc programmu pilnveides LiepU MIN piedāvāto programmu saturs atbildīs pārmaiņām, ko paredz Skola2030 un kompetenču pieeja mācību satura īstenošanā.


Pilnveidojam šādas pedagogu tālākizglītības programmas:


  • Pedagoģija
  • Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un valodas traucējumiem)
  • Speciālā izglītība (izglītojamie ar mācīšanās traucējumiem un garīgās attīstības traucējumiem)
  • Izglītības procesa organizācija un nodrošinājums bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē
  • Pirmsskolas izglītības saturs un didaktika

Visām pedagogu tālākizglītības programmām var pieteikties jau tagad, aizpildot pieteikuma anketu