Aktualitātes

Valsts valodas apguves kursi (A2 līmenis) Liepājas Universitātē

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļa piedāvā apgūt latviešu valodu A2 līmenī.


Dienu skaits: 2 reizes nedēļā,  7 nedēļas
Laiks: pl.16.30-18.45

Stundu skaits: 42 akadēmiskas stundas

Maksa: 160,00 EUR (var maksāt 2 daļās)

Valodas apguves līmenis: A2

Mērķauditorija: Latviešu valodas apguvēji, kam ir zināšanas vismaz A1 līmenī
Programmas mērķis: Latviešu valodas sākotnējo zināšanu nostiprināšana un turpmākā valodas apguves nodrošināšana, pamatojoties uz valsts valodas lietojuma atbilstību normatīvajiem aktiem, kas dod iespēju strādāt savā profesijā, iegūt uzturēšanās atļauju, kā arī pilnveidot savas zināšanas valsts valodā, lai brīvi komunicētu ar apkārtējiem, izteiktu savu viedokli un iepazītu latviešu tautas kultūrvidi.

Pieteikšanās: tālrunis 29326676 vai rakstot e-pastu: viktorija.jakobsone@liepu.lv