Ārstniecības personāla tālākizglītības programmas

Agrīnās attīstības logopēdija (bērnu runas un valodas attīstības novērtēšana, traucējumu diagnostika un korekcija no 0 līdz 3 gadu vecumam)

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma


Stundu skaits: 72 stundas.


Dalības maksa: 240 EUR, t.sk. PVN 21%, 192 EUR, t.sk. PVN 21% Latvijas Logopēdu asociācijas biedriem.


Mērķauditorija: skolotāji logopēdi, logopēdi.


Norises vieta: Liepāja, Liepājas Universitāte, Lielā iela 14.


Programmas apraksts: programmas realizācija sniedz iespējas apgūt zināšanas par agrīnā vecumposma bērnu attīstības likumsakarībām, prasmi konstatēt traucējumus bērnu funkcionālajā attīstībā un pielietot mikrologopēdijas tehnoloģijas to novēršanai vai mazināšanai, sniedz praktiskus ieteikumus runas un valodas attīstības traucējumu korekcijas plānu izstrādē un realizācijā, kā arī izpratni par primārās, sekundārās un terciārās profilakses nozīmi.


Plānotie rezultāti: pilnveidotas teorētiskās un praktiskās kompetences bērnu agrīnās runas un valodas attīstības novērtēšanā, traucējumu diagnostikā, korekcijā un profilaksē. Pēc kursu apguves tiek izsniegta apliecība, kas pedagogiem ir derīga trīs gadus no izsniegšanas dienas.


Programmas vadītāja: Gundega Tomele, Mg.sc.educ., LiepU lektore, profesionālās bakalaura studiju programmas “Logopēdija” direktore.


Pēc sekmīgas programmas apguves dalībniekiem tiks izsniegtas apliecības.


Kontaktpersona: Ieva Lika

                              E-pasts: ieva.lika@liepu.lv

                              Tālrunis: 20234301