Ārvalstu

ERASMUS+ projekta TIP ADULT mācīšanās aktivitāte Šveicē 2022. gada martā

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas pārstāves – vadītāja Ilma Neimane, projektu koordinatore Viktorija Ņikitina, lektores Ilva Magazeina un Lāsma Ulmane-Ozoliņa piedalījās Erasmus+ projekta TIP ADULT “Transferring innovative adult educators practices” mācīšanās aktivitātē Sanktgallenas Skolotāju izglītības universitātē (St.Gallen University of Teacher Education), Šveicē. Projekta TIP ADULT “Transferring innovative adult educators practices” galvenais koordinators ir Liepājas Universitāte.

Mācības notika no 2022. gada 15. marta līdz 2022. gada 17. martam. Mācību tēma bija informāciju tehnoloģijas un izglītojošās spēles pieaugušo izglītībā.

Trīs dienu laikā dalībnieki no Latvijas, Austrijas, Spānijas, Turcijas un Slovākijas iepazinās ar šveiciešu kolēģu praksi darbā pieaugušo izglītības jomā, īpaši uzsverot informācijas tehnoloģiju potenciālu. Dalībnieki iepazinās ar izglītojošo spēļu un spēļošanas iespējām. Izzināja digitālizācijas iniciatīvas dažādos izglītības līmeņos Sanktgallenas kantonā. Dalībnieki diskutēja par angļu valodas mācīšanos ne-angļu valodā runājošā valstī, par “service learning” (mācīšanās pakalpojumā) pieejas izmantošanu pieaugušo izglītībā un matemātikas pamatprasmju mācīšanās iespējām, izmantojot mācīšanās trajektoriju pieeju.

Lektore Lāsma Ulmane-Ozoliņa uzsver, ka tehnoloģiju izmantošana pieaugušo izglītībā ir ļoti nozīmīga – gan lai dažādotu mācīšanās pieredzi, gan lai pilnveidotu pieaugušo digitālās prasmes. Mācību aktivitātes Sanktgallenā iedvesmojušas vairāk izpētīt izglītojošo spēļu izmantošanu, kā arī prasmju mācīšanos reālās dzīves situācijās.