Ārvalstu

Tiekas projekta stratēģiskie partneri

Divas dienas, 5. un 6. novembrī, Liepājas Universitātē notika pirmā tikšanās Erasmus + projektā Tip Adult “Transferring innovative adult educators practices”. Vizītē bija ieradušies Mūžizglītības nodaļas stratēģiskie partneri no dažādām valstīm – Turcijas, Slovākijas, Austrijas, Spānijas un Lielbritānijas, lai dalītos pieredzē un iepazītos gan ar Liepājas pilsētu, gan Liepājas Universitātes piedāvājumu mūžizglītības jomā.

Uzsākot divu dienu diskusiju, klātesošie iepazīstināja ar savu darbību mūžizglītībā, kā arī iepazinās ar Liepājas Universitāti. Projekta mērķi ir profesionālās pilnveides nodrošināšana pieaugušo izglītotājiem, pārņemot iesaistīto partneru labās prakses pieredzi un
pieaugušo izglītotāju kompetences pilnveide zināšanu pārneses jomā.

Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļas projekta koordinatore Viktorija Ņikitina saka: "Pirmās projekta atklāšanas sanāksmes mērķis bija apspriest visus jautājumus, kas saistīti ar projekta īstenošanu, vienoties par projekta gaitu un sasniedzamajiem rezultātiem. Tikšanās laikā ir izstrādāts un saskaņots darbību plāns uz 30 mēnešiem. Nākošreiz tiksimies aprīlī uz mācībām Grācas Universitātē, Austrijā. Neskatoties uz lietaino laiku, viesiem ļoti patika Liepāja, īpaši mūsu pludmale."

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekts pieaugušo izglītības sektorā Nr. 2019-1-LV01-KA204-060346 "Transferring innovative adult educators' practices (TIP ADULT)"

Attēlu galerija