Ārvalstu

TIP ADULT projekta 2. mācīšanas aktivitāte

No 2021. gada 27. aprīļa līdz 29. aprīlim Erasmus + projekta ietvaros “Transferring innovative adult educators practices”ietvaros (TIP ADULT) Nr.2019-1-LV01-KA204-060346 notika otrā mācību aktivitāte (LTTA). COVID-19 ierobežojumu dēļ pasākums bija virtuāls. Aktivitātes tēma bija “Labākās prakses apmaiņa par pieaugušo pedagogu profesionālo izaugsmi”. Apmācībās piedalījās 7 valstu (Lielbritānijas, Austrijas, Slovākijas, Turcijas, Šveices, Spānijas un Latvijas) pārstāvji, un to organizēja Daniele Trevisan - Kairos Europe Ltd direktors no Londonas.

LTTA mērķis bija gūt jaunas zināšanas no labākas pieredzes mācīt, izmantojot mākslu un IT. Un uzlabot profesionālās prasmes darbā ar nelabvēlīgām mērķauditorijām.

Pirmajās divās dienās dalībnieki kopā ar lektori Laru Palmiani - treneri un Londonas Legal Aliens teātra māksliniecisko vadītāju iepazinās ar vienu no mākslas virzieniem - drāmu - kā mācību metodi pieaugušo izglītībā, piemēram svešvalodas apguve. Dalībnieki dejoja, iemācījās pareizi elpot, kā arī veica dažādas interaktīvas spēles, piemēram, stāstu veidošanu dažādos veidos, kopā ar pieaugušajiem, kurus var izmantot gan klātienē, gan tiešsaistē. Šeit varat aplūkot vienu no interaktīvajiem svešvalodu apguves veidiem - https://www.youtube.com/watch?v=CIHnGvbiWU8.

Trešajā TIP ADULT pieaugušo apmācības dienā dalībnieki mācījās par fotogrāfiju un video izmantošanu pieaugušo izglītībā. Kairos Europe Ltd direktors Daniele Trevisan iepazīstināja ar tādam tēmām kā: kāpēc ir nepieciešams izmantot fotogrāfiju vai video veidošanu, vizualizācijas priekšrocības. Interesantākais dalībnieku prezentācijas brīdis bija informācija par labas kvalitātes fotogrāfiju izgatavošanu, kā arī video noformēšanu un rediģēšanu.

Un otrā TIP ADULT LTTA " Labākās prakses apmaiņa par pieaugušo pedagogu profesionālo izaugsmi" rezultāts ir digitālas mikrozināšanu gabaliņi par mākslas un IT izmantošanu pieaugušo apmācībā; metodika darbam ar nelabvēlīgā situācijā esošām grupām.