Ārvalstu

TIP ADULT projekta mācīšanas aktivitāte

No 16. līdz 18. decembrim Erasmus + projekta Tip Adult "Transferring innovative adult educators practices" (Nr. 2019-1-LV01-KA204-060346) ietvaros notika starptautiskās mācības pieaugušo izglītotājiem un iesaistītajiem pieaugušo izglītībā. Mācību tēma bija "Zināšanu vizualizēšana un dalīšanās ar zināšanām". Mācībās piedalījās 7 valstu pārstāvji un to organizētājs bija Grācas Universitātes (Austrija) profesors Dītrihs Alberts, kas ir Grācas Universitātes, Psiholoģijas institūta Kognitīvo zinātņu jomas vadītājs. 

Trīs dienu tiešsaistes mācībās tika apskatīta gan pieaugušo izglītības sistēma un iespējas Austrijā, gan teorētiskās mācības par dažādiem zināšanu vizualizēšanas un dalīšanās iespējām, izmantojot tehnoloģijas.

Liels uzsvars bija uz pieaugušo izglītotāju profesionālo pilnveidi, kas īpaši svarīga bija to valstu pārstāvjiem, kurās šī joma netiek uzsvērta. Dalībnieki dalījās ar pieredzi par pieaugušo izglītotāju profesionālās pilnveides iespējām savās valstīs. 

Mācību dalībnieku praktiskais uzdevums mācību laikā, bija izstrādāt digitālo mikrozināšanu gabaliņu kritērijus. Tas bija nepieciešams, jo katru mācību laikā (tādas projektā plānotas vēl piecas), dalībnieki izstrādā digitālos mikrozināšanu gabaliņus, kuri būs pieejami projekta mājaslapā. Digitālo mikrozināšanu gabaliņu mērķis ir rast iespēju pieaugušo izglītotājiem ātri un viegli  dot un iegūt zināšanas, kas ātri pilnveidotu pieaugušo izglītotāja prasmes darbā ar pieaugušajiem.

Dalībniekiem bija iespēja piedalīties virtuālā ekskursijā pa Grācas Universitātes laboratorijām, kā arī virtuāli iepazīt Grācu profesionālā gida vadībā.

Projekts tiek finansēts no Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) stratēģiskās partnerības projekts pieaugušo izglītības sektorā Nr. 2019-1-LV01-KA204-060346 "Transferring innovative adult educators' practices (TIP ADULT)".