Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība

Datorprasmes darbā ar Microsoft Office 365

Datorprasmes darbā ar Microsoft Office 365, 120 akadēmiskās stundas


Mērķis:  apgūt padziļinātas prasmes un iemaņas par visām pamattēmām, kuras ir nepieciešamas, lai saprastu, kā strādā dators un kā strādāt ar datoru, lai veiktu darbā nepieciešamos uzdevumus, apstrādātu informāciju un dokumentus.


Uzdevumi:  izglītības procesa rezultātā pilnveidot praktiskā darba iemaņas un prasmes informācijas apstrādē, izmantojot MS Word, MS Excel, MS PowerPoint lietojumprogrammas, interneta iespējas, kas nepieciešamas ikdienā un profesionālajā darbībā.


Izglītības programmas apraksts:


Tekstu apstrāde (Ms Word):


 • Lapas parametru iestatīšana;
 • Teksta un rindkopu noformēšana;
 • Simbolu un formulu ievietošana tekstā;
 • Tabulas ievietošana, rediģēšana, noformēšana;
 • Grafisko objektu ievietošana un noformēšana (Picture, ClipArt, WordArt, Shape);
 • Pasta sapludināšana;
 • Darbs ar lieliem dokumentiem (lappušu numerācija, vēre, kājene un galvene, teksta dalīšana slejās, automātiskais satura rādītājs, dokumenta sekcijas);
 • Tabulācijas izmantošana;
 • Dokumentu sagatavošana drukāšanai un drukāšana.


Aprēķinu veikšana ar izklājlapu programmu (MS Excel):


 • Lapas parametru iestatīšana;
 • Darbs ar šūnām, rindām, kolonām, darba burtnīcām (formatēt, ievietot, dzēst, paslēpt, mainīt rindu un kolonu augstumu un platumu);
 • Vienkāršu aprēķinu veikšana formulās izmantojot relatīvo, absolūto un jaukto adresāciju;
 • Standarta funkciju izmantošana aprēķinos (Sum, Average, Max, Min, Count, Countif, If, Round);
 • Datu kārtošana, atlasīšana un starprezultātu iegūšana.
 • Šķērsgriezuma tabulas un diagrammas.
 • Diagrammas ievietošana, noformēšana, diagrammas tipa maiņa.
 • Dokumentu sagatavošana drukāšanai un drukāšana.


Prezentāciju veidošana (Ms PowerPoint):


 • Darbs ar slaidu (ievietošana, aizpildīšana, pārvietošana, dzēšana, dublēšana);
 • Attēlu, mākslinieciskā teksta, tabulas, diagrammas, figūras un shēmas ievietošana un noformēšana slaidā;
 • Prezentācijas noformēšana izvēloties izstrādātos slaida dizaina veidus;
 • Animācijas un skaņas efektu norādīšana slaida objektiem;
 • Slaidu pāreju efekti;
 • Kājenes vai galvenes, hipersaites un vadības pogu ievietošana.
 • Prezentācijas sagatavošana demonstrēšanai automātiskā režīmā;
 • Skaņas pavadījuma norādīšana prezentācijai;
 • Prezentācijas vairāku demonstrēšanas variantu izveide;
 • Darbs ar Master Slide;
 • Prezentācijas drukāšana.


Kontaktpersona: Ieva Lika, ieva.lika@liepu.lv, 28777311Plašāka informācija par pieteikšanos kursiem: Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība) | Nodarbinātības valsts aģentūra (nva.gov.lv)