Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība

Datu analīze un vizualizācija, rezultātu tulkošana un pārskatu sagatavošana MS Excel

Datu analīze un vizualizācija,  rezultātu tulkošana un pārskatu sagatavošana MS Excel, 80 akadēmiskās stundas.


Mērķis: attīstīt iemaņas darbā ar Microsoft Office programmatūru, galvenokārt pilnveidojot zināšanas MS Excel sistēmas lietošanā. Programmas ietvaros tiks apgūtas prasmes atpazīt un pielietot ātrākos un efektīvākos risinājumus datu analīzei un pārskatu sagatavošanai gan manuālā, gan automatizētā veidā.


Uzdevumi: ar MS Excel palīdzību veikt dažāda apmēra datu analīzi, sagatavot datu vizualizācijas, veikt rezultātu skaidrošanu un sagatavot atbilstošus pārskatus.


Izglītības programmas apraksts: apmācības sniedz iespēju apgūt nepieciešamās zināšanas darbā ar MS Excel, t.i., strādāt ar apjomīgiem datu masīviem, analizēt datus, veikt sarežģītus aprēķinus.


Programmas laikā tiks apskatītas šādas tēmas:


  • lietojumprogrammas MS Excel darba vide, tās pielāgošana un iespējas;
  • informācijas organizēšana, apstrāde, atlase, kārtošana un vizualizācija;
  • dažāda līmeņa formulas un funkcijas;
  • datu konsolidācija un validācija;
  • diagrammas, šķērsgriezuma tabulas un rakurstabulas;
  • makrokomandas un VBA programmēšana;
  • citas tēmas, atbilstoši izglītojamo izrādītai interesei.


Kontaktpersona: Ieva Lika, ieva.lika@liepu.lv, 28777311


Plašāka informācija par pieteikšanos kursiem: Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība) | Nodarbinātības valsts aģentūra (nva.gov.lv)