Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība

Datu izgūšanas pamati ar Microsoft SQL

Datu izgūšanas pamati ar Microsoft SQL, 80 akadēmiskās stundas


Mērķis: sniegt pamatzināšanas un izpratni par datu bāzēm, datu bāzes vadības sistēmu darbības pamatprincipiem, datu bāzes projektēšana pamatprincipiem un SQL valodas pamatiem. Iegūt pamatprasmes datu bāzu pārvaldības sistēmu lietošanā un SQL vaicājumu veidošanā datu izgūšanai.


Uzdevumi:


  • Apgūt zināšanas un izpratni par datu bāzēm, datu bāzes vadības sistēmu darbības pamatprincipiem;
  • Apgūt zināšanas un izpratni par datu bāzes projektēšana pamatprincipiem;
  • Apgūt SQL pamatus un sastādīt SQL vaicājumus;
  • Apgūt prasmes pielietot SQL vaicājumus atbilstoši uzdotiem uzdevumiem.


Izglītības programmas apraksts: kursa pamatā ir sniegt zināšanas un  izpratni par piekļuves tehnoloģijām datu bāzēm, datu bāzes vadības sistēmu darbības pamatprincipiem un SQL valodu. Kursā tiek iegūtas pamatprasmes SQL vaicājumu veidošanā, datu bāzu projektēšanā un datu bāzu pārvaldības sistēmu lietošanā.


  • Datu bāzes un Datu bāzes vadības sistēmas pamatprincipi;
  • SQL pamati (Select, where, and, or, in, order by, like u.c.);
  • SQL pamati (JOIN , Iebūvētās funkcijas, Group By u.c.);
  • SQL pamati (Insert, Delete, Update);
  • Datu bāzes projektēšanas pamatprincipi.


Kontaktpersona: Ieva Lika, ieva.lika@liepu.lv, 28777311Plašāka informācija par pieteikšanos kursiem: Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība) | Nodarbinātības valsts aģentūra (nva.gov.lv)